• CROSS CAMP GAMES III – V Relax siłaczy

  CROSS CAMP GAMES III – V Relax siłaczy

  20-tego lutego w naszym klubie odbędą się III już zawody typu crossfit, tym razem podnosimy poprzeczkę o dwa poziomy wyżej, tym samym zapewniając jeszcze większą dawkę emocji. Startujący zmagać się będą nie tylko z kilogramami na sztandze ale również z czasem, ilością powtórzeń, przekraczając granicę własnych możliwości
  Zawody będą przeprowadzone w w kategoriach indywidualnych z podziałem na kobiety i mężczyzn. W zawodach może wystartować każdy.
  Maksymalna liczba zawodników mogąca wziąć udział to 16 osób.
  Regulamin Zawodów CROSS CAMP

  1. Organizator: klub Centrum Relax.

  2. Czas i miejsce: 20 lutego 2016 o godzinie 08:45 odbędzie się losowanie jednego z dwóch możliwych zestawów każdego z trzech WODów. Pierwszy WOD rozpocznie się o godzinie 10:00 w klubie Centrum Relax, ul. Lipowa 1k, 55-200 Oława

  3. Zgłoszenia: Zapisy są przyjmowane do 06 lutego (zgłoszenia po tym terminie będą objęte podwójną opłatą) w klubie Centrum Relax od 8:00 do 22:00 od poniedziałku do piątku lub pod numerem telefonu 71 318 28 99 i 71 735 18 60 lub e-mail: kontakt@centrum-relax.pl (podać wiek, imię i nazwisko).

  4. Zasady uczestnictwa: Uczestnikami mogą być wszyscy, którzy wcześniej zapisali się na listę uczestników. W zawodach mogą uczestniczyć osoby mające ukończone 16 lat, osoby niepełnoletnie mogą startować tylko i wyłącznie za zgodą opiekuna prawnego. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
  Zgłoszenie uczestnictwa w zawodach jest jednoznaczne z brakiem przeciwwskazań zdrowotnych. Zawodnicy powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach.
  Opłata wpisowa dla uczestników posiadających ważne karnety na siłownie (oraz karty multisport, fitprofit, fitflex, Oksystem) = 25zł
  Opłata wpisowa dla uczestników nie posiadających karnetów na siłownie = 35zł

  5. Opis Konkurencji CROSS CAMP:
  Starty zawodników obejmują 3 osobne WODy (każdy zawodnik startuje trzykrotnie). Ostateczna suma punktów zawodnika w klasyfikacji generalnej to punkty zdobyte za miejsca zajęte we wszystkich trzech WODach. Przed rozpoczęciem zawodów nastąpi losowanie jednego z dwóch możliwych zestawów każdego z trzech WODów. W trakcie zawodów uczestnicy będą mieli do wykonania określone zadania. Opisy zadań zostaną podane osobiście wszystkim uczestnikom na miejscu rozgrywek. Opisy będą zawierały następujące informacje:
  I. Wymagane zestawy ruchów, w tym początkowe i końcowe zakresy ruchów, jak również techniki, akcesoria i/lub sprzęt zabroniony;
  II. Wymaganą liczbę powtórzeń i/lub schematów powtórzeń;
  III. Wymagany sprzęt (gdzie stosowane);
  IV. Wymaganą wagę w kg (gdzie stosowane).
  V. Limit czasowy.

  Kategorie indywidualne:
  Podstawowy podział to kobiety (K) i mężczyźni (M)
  Zawodnik ma mierzony czas od momentu rozpoczęcia pierwszego zadania do chwili ukończenia ostatniego. Sędzia ma prawo nie zaliczyć niepoprawnie wykonanego powtórzenia 9o czym zawodnik niezwłocznie zostanie poinformowany), doliczać sekundy karne za brak dokładności, a dyskwalifikację za próby oszustwa.

  KOBIETY

  WOD#1
  2 rounds 12/9/6 reps for time
  A).
  30x Rope Jumps
  Power Snatch (20kg)*
  Burpees
  B).
  30x Rope Jumps
  Power Clean & Jerk (30kg)*
  Burpees

  WOD#2
  1 rounds fot time
  A).
  500m Rows
  1 rounds:
  20x Push Press (15kg)*
  30x Box Jumps
  10x Clap Push-Ups
  B).
  500m Rows
  1 rounds:
  20x Thrusters (15kg)*
  30x Box Jumps
  10x Clap Push-Up

  WOD#3
  AMRAP 6′
  A).
  7x Back Squat (30kg)*
  9x Sit-Ups
  11x Bench Press (20kg)*
  13x Wall Ball (5kg)
  15x KB Swings RUS (16kg)
  B).
  7x Dead Lift (40kg)*
  9x Sit-Ups
  11x Bench Press (20kg)*
  13x Wall Ball (5kg)
  15x KB Swings USA (12kg)

  * może ulec zmianie do 20 stycznia

  MĘŻCZYŹNI

  WOD#1
  3 rounds 12/9/6 reps for time
  A).
  Pull-Ups
  Power Snatch (35kg)*
  Burpees
  B).
  Pull-Ups
  Power Clean & Jerk (50kg)*
  Burpees

  WOD#2
  2 rounds fot time
  A).
  800m Rows
  2 rounds:
  30/15x Push Press (30kg)*
  50/25x Box Jumps
  10/5x Clap Push-Ups
  B).
  800m Rows
  2 rounds:
  30/15x Thrusters (35kg)*
  50/25x Box Jumps
  10/5x Clap Push-Up

  WOD#3
  AMRAP 8′
  A).
  7x Back Squat (70kg)*
  9x T2B
  11x Bench Press (60kg)*
  13x Wall Ball (5kg)
  15x KB Swings RUS (20kg)
  B).
  7x Dead Lift (70kg)*
  9x K2E
  11x Bench Press (60kg)*
  13x Wall Ball (5kg)
  15x KB Swings USA (20kg)

  * może ulec zmianie do 20 stycznia

  ZASADY PUNKTACJI:
  1-10pkt
  2- 8
  3- 7
  4- 6
  5- 5
  6- 4
  7- 3
  8- 2
  9- 1
  10- 0
  11- 0
  12- 0
  13- 0
  14- 0

  W przypadku osiągnięcia tej samej liczby punktów przez więcej niż jednego zawodnika rozstrzygająca jest suma czasów osiągniętych w dwóch pierwszych WODach.

  6. Sędziowie i obsługa techniczna:
  Komisję sędziowską i obsługę techniczną powołuje organizator.

  7. Strój startowy:
  Dozwolony jest dowolny strój startowy, obejmujący koszulkę z krótkim lub długim rękawem, sportowe krótkie spodenki. Konieczne jest zmienne obuwie sportowe. Dopuszczalne jest używanie rękawiczek treningowych i magnezji.

  8. Nagrody:
  Dla zwycięzców przewidziane są medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

  9. Postanowienia końcowe:
  Startujący zawodnik podejmuje jedną próbę. Uczestnik nie ma możliwości poprawy wyniku. Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym regulaminem, uczestnictwo w zawodach jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. Rywalizacja odbędzie się w kolejności zapisów na listę zawodników.

  Wszelkie sprawy sporne rozstrzygają sędziowie oraz organizator zawodów. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora. Biorąc udział w zawodach, niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz zamieszczenie wizerunku na str. internetowej i dokumentacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. Ustaw z 2002 nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez Centrum Relax, ul. Lipowa 1k, 55-200 Oława .

Zostaw komentarz

Usuń odpowiedź