• Relaxowa liga SQUASH’A

  Relaxowa liga SQUASH’A

  Zapisy przyjmujemy w klubie bądź pod nr tel.: (71)-31-828-99 do 30.04.2015 r. Turniej rozpocznie się 04.05.2015 r., wpisowe to koszt 40zł, ilość miejsc ograniczona.

  REGULAMIN:
  1. Warunki uczestnictwa.
  1.1. Organizatorem rozgrywek i fundatorem nagród jest Centrum Relax. Start Ligi przewidziano na 04.05.2015r.
  1.2. Miejsce rozgrywek: Centrum Relax, Oława ul. Lipowa 1k.
  1.3. Administratorem rozgrywek jest: Małgorzata Gąska.
  1.4. W rozgrywkach „Relaxowa liga Squash’a” może uczestniczyć każdy, kto zgłosi się w terminie do 30 kwietnia 2015r do godz.: 12:00. Liczba zawodników jest ograniczona do 30 osób. Uczestnikiem Ligi nie może być osoba, która w ostatnich dwóch latach była zrzeszona, posiadała licencję PZSq lub była czynnym zawodnikiem.
  1.5. Zgłoszeń można dokonać: – osobiście w Centrum Relax, telefonicznie: 71 318 28 99 lub mailowo – kontakt@relax-silownia.home.pl
  1.6. Zgłoszenie powinno zawierać: – imię i nazwisko, numer telefonu (kontaktowy), wiek.
  1.7. Podstawą do uczestnictwa jest: – wpłacenie wpisowego w kwocie 40 zł
  1.8. Każdy grający rozegra mecze grupowe według terminarza. Mecze mogą być rozgrywane również w soboty.
  1.9. Jeżeli zawodnik w trakcie rozgrywek zrezygnuje z udziału w Lidze, koszty wpisowego przepadają.
  1.10. W zależności od ilości zgłoszeń (max. 30), uczestnicy zostaną podzieleni na 5 osobowe
  grupy. W szczególnych sytuacjach możliwe jest stworzenie grup niestandardowych (np.: 4,5,7
  osobowych).
  1.11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i
  wynikające z tego powodu wypadki oraz skutki tych wypadków przed, po i w czasie gry. Zawodnik
  uczestniczy w rozgrywkach na własną odpowiedzialność. W przypadku jakiegokolwiek
  nieszczęśliwego wypadku, który spowodował utratę zdrowia własnego oraz u osób drugich,
  odpowiedzialność prawna spada na ww. osoby. Organizator zaleca grę w okularach ochronnych.
  Wskazane jest, aby osoby biorące udział w rozgrywkach poddały się wcześniej badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia.
  1.12. W szczególnych wypadkach Organizator ma prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia .
  2. Terminy rozgrywek.
  2.1. Kolejność meczy w grupie ustalona zostanie po losowaniu grup i podana przed rozpoczęciem
  rozgrywek (uzależnione od ilości osób w grupie).
  2.2. Terminy meczów podaje organizator. Istnieje możliwość zmiany terminu do 2 dni od wyznaczonego terminu.
  2.3. Jeżeli w wyznaczonym przez Organizatora terminie zawodnicy nie stawią się do rozgrywki – oboje otrzymują walkowera. Jeżeli w wyznaczonym terminie pojawi się tylko jedna osoba, druga (nie przybyła) otrzymuje walkowera.
  3. System rozgrywek.
  3.1. Każda grupa składa się z 5 (lub innej liczby)- osób wyłonionych w takcie losowania.
  3.2. Zawodnicy grają systemem „każdy z każdym” w swojej grupie.
  3.3. Ilość grup zależna jest od ilości zgłoszeń.
  3.4. Mecze rozgrywane są do 15 punktów . Gra się do 2 wygranych setów.
  W przypadku remisu (10-10), zwycięża zawodnik, który pierwszy zdobędzie przewagę 2 punktów.
  3.5. Za:
  Zwycięstwo – 1 pkt.
  Porażka – 0 pkt.
  Walkower dla nieobecnego – 1pkt. + 0:3 (0:11x 3), dla obecnego 1 pkt. + 3-0 (3×11-0)
  3.6. O kolejności w grupie decyduje:
  a) ilość zdobytych punktów,
  b) różnica setów,
  c) więcej zdobytych setów,
  d) większa ilość zdobytych małych punktów
  e) bezpośredni wynik zainteresowanych zawodników.
  3.8. Skład grup ustalany będzie po zamknięciu listy zgłoszeń w drodze losowania (oficjalne losowanie: termin 30.04.2015r godz.13:00).
  3.9. Do 2 rundy „Relaxowej ligi squash’a” awansuje dwóch najlepszych zawodników poszczególnych grup, którzy rozgrywają mecze w nowo utworzonych grupach. Finał to 4 osobowa grupa utworzona z dwóch najlepszych zawodników każdej grupy w 2 rundzie.
  4. Organizator w swoim zakresie zapewnia:
  4.1. W miarę możliwości pomoc w rozwiązywaniu sporów na korcie,
  4.2. Piłki do meczy.
  4.3. Prowadzenie i opiekę nad cyklem rozgrywek. Wyznaczanie dodatkowych terminów gier.
  4.4. Nagrody w postaci medali, dyplomów oraz nagród rzeczowych (wpisowe).
  4.5. Fundatorem nagrody głównej jest Centrum Relax
  5. Prawa uczestnika dotyczące gry:
  5.1. Zawodnik ma prawo zgłaszania protestów (na piśmie w protokole meczowym) u Organizatora tylko do 10 min. po zakończonym meczu.
  5.2. Protesty rozpatruje komisja, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatorów i obsługi
  Centrum Relax.. Decyzja Komisji jest ostateczna.
  5.3. Zapisanie się zawodnika jest jednoznaczne z akceptacją powyższego Regulaminu.
  6. UWAGI KOŃCOWE:
  6.1. W trakcie rozgrywek „Relaxowej ligi squash’a” Ligi Squash obowiązuje zasada „fair-play”.
  6.2. Organizatorzy przewidują możliwość organizacji spotkania przed rozpoczęciem rozgrywek.
  6.3. Wszelkie sprawy sporne, nie objęte powyższym regulaminem rozstrzyga Organizator.
  6.4. W przypadku nie przestrzegania regulaminu i przepisów gry Organizator ma prawo do
  weryfikacji wyniku meczu lub dyskwalifikacji zawodnika.
  6.5. Organizatorzy przewidują dla najlepszych zawodników medale i dyplomy oraz nagrody
  indywidualne.
  6.6. Udział w zawodach „Relaxowa liga squash’a” Ligi Squash jest równoważny z akceptacją
  Regulaminu zawodów oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych (ustawa z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 z 1997) przez Organizatora w celach związanych z zawodami.
  6.7. W trakcie zawodów „Relaxowej ligi squash’a” Ligi Squash będą wykonywane zdjęcia
  uczestnikom zawodów, które będą publikowane na stronie internetowej oraz fanpagu na facebooku. Każdy uczestnik zawodów ma prawo nie wyrazić zgody na publikację zdjęć.
  Należy w tym celu wcześniej skontaktować się z Organizatorem zawodów.
  6.8. Administrator Ligi zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania rozgrywek ligi.

Zostaw komentarz

Usuń odpowiedź