• Zawody w wyciskaniu sztangi leżąc

  Zawody w wyciskaniu sztangi leżąc

  Regulamin zawodów w wyciskaniu sztangi leżąc „RELAX SIŁACZY”
  8 grudnia 2012

  CEL:
  Celem Zawodów jest popularyzacja sportów siłowych wśród młodzieży i dorosłych,
  a także propagowanie aktywnego uprawiania sportu w regionie.

  UDZIAŁ W ZAWODACH:
  Zawody mają charakter otwarty. Obejmują jedną konkurencję – wyciskanie sztangi leżąc. W zawodach może wziąć udział każda osoba pod warunkiem, że nie ma przeciwwskazań do uprawiania takiej dyscypliny sportu.

  ORGANIZATOR:
  Centrum Relax

  TERMIN I MIEJSCE:
  08.12.2012 r. (sobota) o godz. 1000, Centrum Relax, ul. Lipowa 1K.

  UCZESTNICY ZAWODÓW:
  W Turnieju mogą wziąć udział zawodnicy od 15 roku życia, w przypadku niepełnoletnich wymagana jest pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Do uczestnictwa w zawodach niezbędne jest dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych lub podpisanie oświadczenia.

  Zawody zostaną przeprowadzone w 3 kategoriach wiekowych (bez specjalistycznych koszulek do wyciskania):
  – 15-23
  – 24-30
  – powyżej 30 lat
  oraz
  -kategoria kobiet
  -kategoria OPEN

  Zwycięzcy w każdej kategorii wiekowej zostaną wyłonieni na podstawie pkt. formuły Wilks’a
  Kategoria kobiet polegać będzie na wielokrotnym wyciśnięciu 50% wagi własnego ciała.

  *Organizator zastrzega sobie prawo do zmian kategorii po zakończeniu zapisów, ale przed ważeniem zawodników.

  SPOSÓB PRZYGOTOWANIA TURNIEJU:
  Zawody obejmują jedną konkurencję – wyciskanie sztangi leżąc na ławeczce (bez koszulek wspomagających). Przewiduje się rywalizację mężczyzn i kobiet w trzech podejściach, w formule Wilks’a. Sprzęt, technika wykonania podejścia są ustalone przez organizatora, punktacja według formuły Wilks’a.

  SĘDZIOWIE I OBSŁUGA TECHNICZNA:
  Komisję sędziowską i obsługę techniczną powołuje organizator.
  STRÓJ STARTOWY:
  Dozwolony jest dowolny strój startowy, obejmujący koszulkę z krótkim rękawem (aby widoczny był wyprost łokcia), spodnie sportowe lub krótkie spodenki. Konieczne jest zmienne obuwie sportowe. Dozwolone jest używanie opasek na nadgarstki, pasów usztywniających kręgosłup (jeśli jest on używany to powinien być noszony na kostiumie sportowym). Dopuszczalne jest używanie rękawiczek podczas wyciskania.

  NAGRODY:
  Zawodnicy będą sklasyfikowani w każdej kategorii wiekowej, oraz w przypadku mężczyzn dodatkowo w kategorii OPEN.

  * Od I do III miejsca – medale, puchary, drobne nagrody rzeczowe

  ZASADY WYCISKANIA SZTANGI LEŻĄC:
  1. Rozstaw rąk nie może przekroczyć 81cm licząc między palcami wskazującymi.
  2. Zawodnik może samodzielnie zdjąć sztangę ze stojaków lub poprosić o podanie obsługę techniczną.
  3. Bój rozpoczyna z wyprostowanych ramion w stawach łokciowych na komendę „start” sędziego głównego.
  4. Po komendzie „start” opuszcza sztangę na klatkę piersiową (obszar wzdłuż mostka), dotyka jej, nie musi zatrzymywać. Po dotknięciu od razu wyciska sztangę w górę do pełnego, lecz nie przesadnego wyprostu ramion w stawach łokciowych.
  5. Po wyciśnięciu sztangi blokuje ramiona w stawach łokciowych i po komendzie „stojak”, sędziego głównego, odkłada sztangę na stojaki samodzielnie lub przy pomocy obsługi technicznej.
  6. W przypadku cofnięcia się sztangi podczas wyciskania, sędzia ma prawo wydać polecenie zabrania sztangi zawodnikowi przez obsługę techniczną.

  PRZYCZYNY NIE UZNANIA BOJU W WYCISKANIU SZTANGI LEŻĄC:
  1. Nieprzestrzeganie sygnałów Sędziego Głównego do rozpoczęcia lub zakończenia boju.
  2. Nie dotknięcie sztangą klatki piersiowej.
  3. Każda zmiana pozycji podczas wykonywania właściwego boju, tj. jakikolwiek ruch podniesienia barków, pośladków od ławeczki lub stóp od podestu/parkietu czy podłogi albo boczne ruchy dłoni na gryfie.
  4. Dozwolone są drobne ruchy stóp i ich bardzo małe poruszenia. Podeszwa i obcas muszą pozostawać w kontakcie z podłożem.
  5. Wypchnięcie sztangi klatką piersiową, zakołysanie sztangą lub zapadnięcie się gryfu w klatkę piersiową po znieruchomieniu w taki sposób, który czyni bój łatwiejszym.
  6. Wyraźne, przesadnie nierówne prostowanie rąk w trakcie wyciskania.
  7. Każdy ruch sztangi w dół podczas wykonywania wyciskania.
  8. Niemożność wyciśnięcia sztangi do jednoczesnego pełnego wyprostu ramion
  w końcowej fazie wyciskania.
  9. Każdy kontakt stóp zawodnika z ławeczką lub jej konstrukcją wsporczą (np. uderzenie w stojak podczas wyciskania).
  UWAGA:
  1. Ważenie zawodników od 05.12, godz 8:00 do 8.12, godz.10:00
  2. Zgłoszenia do 07.12, godz 22:00
  3. Wszyscy zawodnicy przed ważeniem podpiszą pisemną deklarację o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zawodach oraz podadzą imię i nazwisko, staż treningowy oraz osiągnięcia.
  4. Na podstawie wagi zawodnik otrzyma współczynnik przeliczeniowy według Wilks’a.
  5. Zawodnik poda wartość pierwszego podejścia na zawodach np. 100 kg.
  6. Niedostosowanie się do obowiązującego regulaminu zawodów spowoduje niedopuszczenie zawodnika do startu lub jego dyskwalifikacje.

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
  W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decydować będzie organizator.
  Organizator zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu.

1Komentarze

Zostaw komentarz

Usuń odpowiedź